Adobe Web Dizajn Paket

Škola Web Dizajna

Svrha kursa Adobe Web Dizajn?

Kreiranje web sajtova nikada nije bilo lakše nego danas. Na internetu je moguće naći na stotine besplatnih programa i online servisa koji pružaju mogućnost “kreiranja web sajtova u roku od nekoliko desetina minuta bez poznavanja HTML ili bilo kog drugog programskog jezika ili IT veština”.

Pa onda, čemu ovaj kurs i škola? Ovu situaciju možemo uporediti sa korišćenjem autobusa naspram samostalnog upravljanja vozilom. Da, tačno, biti putnik u autobusu podrazumeva manji stepen rada, znanja i veštine pa je samim tim mnogo lakše nego samostalno upravljati vozilom ali stepen upravljivosti i samostalnosti tokom vožnje autobusom je RAVAN NULI. Možete se kretati samo uz prisustvo vozača a zaustaviti samo na unapred predviđenim stanicama i stići isključivo na mesta predviđena redom vožnje.

Svi koji su isprobali takve “magične” alate, razne besplatne programe i online servise koji obećavaju čuda za samo nekoliko trenutaka znaju koliki stepen frustracije može izazvati bilo kakav pokušaj prilagođavanja takvih “pomagala” sopstvenim potrebama. Svi ti alati i servisi napravljeni su sa ciljem da sebe učine neophodnim i sprečavaju korisnike da pojme širu sliku i da zapravo shvate šta se to dešava i po kojim principima sa “druge strane interface-a”. O nekom specifičnijem prilagođavanju takvih “gotovih” rešenja nema ni govora. Dakle – autobus najčešće vozi u slepu ulicu…

U analogiji sa početka priče (vožnji autobusom naspram upravljanja vozilom) naša misija bi imala ulogu auto škole, odnosno uputiće vas u logiku, pravila i način funkcionisanja saobraćaja, izabir destinacija, upravljanje i ukratko – u preuzimanje kontrole nad vozilom.

pckg-web

Kurs Adobe Web Dizajn se sastoji od obuka iz tri oblasti:

Programi su deo paketa Adobe Creative Suite, koji predstavlja kompletno dizajnersko rešenje za pripremu štampe i web dizajn. Adobe aplikacije dele standardizovano radno okruženje što omogućava da nakon upoznavanja i ovladavanja korišćenjem jednog programa, po gotovo istim principima radite i u ostalim programima zajedničkog paketa.

Velika dobit u korišćenju ovih programa koji dolaze od istog proizvođača i pripadaju jedinstvenom paketu je mogućnost lakog “dobacivanja” fajlova tj. dokumenata iz jednog programa u drugi bez dodatnih radnji na čuvanju ili drugih nepotrebnih međukoraka što drastično ubrzava radove na kompleksnim zadacima i dozvoljava nam da se koncetrišemo na glavnu stvar a to je sam web dizajn rad.

Primarna svrha obuke Adobe Web Dizajn Paket u našoj školi je da vas osposobimo za samostalno kreiranje, kontrolisanje i izmenu web sajtova po svim današnjim (i sutrašnjim) web standardima i to na način koji bi omogućio da steknete širu i jasnu sliku o funkcionisanju interneta, web sajtova i browsera, najjednostavnijim i preporučenim metodima kreiranja sajtova kao i načinu funkcionisanja pretraživača i usklađivanja našeg rada sa njihovim kriterijumima i web standardima.

Sekundarna svrha je da tokom obuke, radeći kroz programe na konkretnim zadacima pravljenja web sajtova, pored veštine kreiranja steknete i bazična znanja iz oblasti HTML i CSS programiranja što bi vam omogućilo neophodnu podlogu za dalju nadogradnju u sferi web dizajna ukoliko budete imali takve ambicije.

 

▲ vrh strane

Ciljevi kursa Adobe Web Design

Cilj obuke Adobe Web Design je upoznavanje sa konceptom interneta, metodologijom pravljenja i načinom funkcionisanja web sajtova kao i logikom koju koriste pretražvači prilikom određivanja rezultata pretrage.

Na nizu praktičnih zadataka, kreiranjem web sajtova od planiranja i crtanja interface-a u Photoshop-u preko kreiranja interface-a pomoću Dreamweaver-a do dodavanja funkcionalnosti Java Script-om steći ćete znanje i rutinu neophodne u web dizajnu.

Tokom ovog kursa u školi naučićete kako da:

 • Koristite Photoshop za obradu fotografija i crtanje web sajt interface-a
 • Definišete izgled sajta odnosno nacrtate interface u Photoshop-u
 • Kreirate Logotip u Photoshop-u
 • Retuširate ili popravite fotografije
 • Manipulišete .PSD fajlovima
 • Izvezete iz Photoshop-a kompresovane, optimizovane elemente potrebne za kreiranje web sajta
 • Ustanovite princip funkcionisanja web sajtova i njihov odnos sa drugim korisnicima
 • Isplanirate web sajt i ustanovite arhitekturu podataka
 • Pojmite osnovna HTML pravila i poželjne navike
 • Podesite Dreamweaver i definišete sajt
 • Kreirate HTML i CSS stranice
 • Radite sa Paragraph-ima, Div-ovima, Listama i drugim HTML elementima.
 • Obogatite korisnički doživljaj funkcionalnošću Java Script-a
 • Razumete, implementirate i kontrolišete Java Script
 • Naučite osnove Java Script-a i ulogu u kreiranju korisničkog doživljanja (User Experiance)

▲ vrh strane

Trajanje i dinamika kursa / obuke

Obuka Adobe web dizajn se sastoji od tri celine:

Obuka Adobe Web dizajn u grupi traje 60 časova (šest nedelja). Nastava se pohađa tri puta nedeljno po tri školska časa (dva i po sata ) i za grupnu obuku na raspolaganju su vam dva termina:

 • od 16:30 do 19:00h
 • od 19:00 do 21:30h

i dve kombinacije dana:

 • ponedeljak, sreda, petak
 • utorak, četvrtak, subota

Na kraju obuke polaznici u dogovoru sa instruktorom izrađuju završni rad koji obuhvata sve tri oblasti i po uspešno okončanom polaganju dobijaju sertifikat o položenom ispitu iz paketa Adobe Web dizajna.

Ako obuku pohađate individualno (polaznik sam sa instruktorom) obuka traje 60 časova i na raspolaganju su vam termini tokom celog dana, od 9:00 do 22:00, i u dogovoru sa instruktorima možete ih menjati, diktirati tempo nastave (svaki dan ili svaki drugi dan po dva, tri ili više časova).

▲ vrh strane

Cena obuke Adobe Web Dizajn Paket

Cena grupne nastave: ? Din.

Cena individualne nastave: ? Din.

Iskoristite! Plaćanje je moguće izvršiti u 2 dela: Prvi deo po započetoj obuci i drugi na polovini kursa.

▲ vrh strane

Preduslovi obuke / kursa

Za pohađanje ove obuke i škole potrebno je poznavanje operativnog sistema Windows i dobra volja.

Možete se prijaviti svakog radnog dana od 09:00 do 21:30 telefonom ili lično u školi. Prijavu za upis možete popuniti i na web strani online prijava.

▲ vrh strane

Detaljan plan obuke / kursa Adobe Web Dizajn

Photoshop

(28 časova)

I Dan

 • Uvod
 • Distinkcija i upotreba CMYK i RGB paleta
 • Distinkcija i upotreba Bitmap-a i Vector-a
 • Jedinice mere i upotreba (pixeli, milimetri…)
 • Radno okruženje, kontrola i prilagođavanje
 • Prilagođavanja formata dokumenata
 • Kreiranje dokumenta
 • Rezolucija
 • Unošenje materijala (Copy-paste, drag & drop, place i open)
 • Move tool
 • Vežba

II Dan

 • Alati za selektovanje (Marquee & Lasso Tools), konkretna upotreba i kombinacije sa drugim alatima
 • Korišćenje tastature u kombinaciji sa drugim alatima
 • Layers paleta. Koncept Layer-a. Manipulacija, redosled, vidljivost, providnost, zaključavanje, kontrola
 • Fotomontaža “Neobičan momenat: Neobični ljudi na još neobičnijem mestu” – Vežba
 • Crop Tool

III Dan

 • Spot Healing Brush Tool ” – Vežba
 • Healing Brush Tool: “Scar Face” -Vežba
 • Patch Tool: “Treće Oko” – Vežba
 • Red Eye Tool – Vežba
 • Color Replacement Tool: “Autolakirer” – Vežba
 • Koncept četkice – Brushes (Size, hardness…)
 • Clone Stamp Tool uz upotrebu četkica
 • Erasers Tools + Unošenje materijala

IV Dan

 • History Panel
 • Snapshots
 • Type tools
 • Vizit karte – Vežba (Text boxes, guides, rezolucija, layers, koncept vizit karte)

V Dan

 • Blur, Sponge, Dodge + Podešavanje četkica
 • Masking (double-click mask icon)
 • Korekcije Lica – Vežba
 • Rad sa filterima (kompletne slike, selektovane regije. Fleksibilnost uz masking)
 • Vežba

VI Dan

 • Smart Objects
 • Blending Options (Gradient, Drop Shadow, Global light…)
 • Rad sa vektorskim alatima
 • Koncept path-a
 • Kreiranje i kombinovanje osnovnih oblika – Vežba
 • Vektori u layers paleti
 • Print Course:
  • Crtanjem i precrtavanjem logotipa do rutine u radu – Vežba
 • Web Course:
  • Crtanje interface-a – Vežba
  • Upoznavanje sa logikom HTML-a u cilju pripremanja pogodnijeg materijala

   

VII Dan

 • Pritn Course:
  • Brošura A4 dva savijanja (dimenzije, orijentacija, rezolucija, margine) – Vežba
  • Čuvanje, deponovanje, formati i fleksibilnost.
  • Izvoz i čuvanje u .PDF
 • Web Course:
  • Slice Tool
  • Save for web and devices (davanje imena, save only selected)
  • Kreiranje nekolicine interface-a – Priprema za Dreamweaver

▲ vrh strane

Adobe Dreamweaver

(30 časova)

I Dan

 • Preduslovi i način funkcionisanja web sajtova (Domen, hosting, lokalni fajlovi…)
 • Planiranje web sajtova (Nacrt, struktura podataka, layout, dimenzije…)
 • Dreamweaver development – koncept
 • Radno okruženje Dreamwever-a (Podešavanje i prilagođavanje)
 • Definisanje novog sajta (Prednost, korist, mane i ograničenja)
 • Koncept HTML – CSS web sajta
 • Uvod u optimizaciju. HTML semantika i pretraživači
 • Vežba

II Dan

 • Kreiranje HTML strukture (Insert panel)
 • Kreiranje izdvojenog fajla za kontrolu izgleda sa osvrtom na koncept HTML-CSS
 • Definisanje i apliciranje izgleda (CSS Styles panel)
 • Redosled pri pravljenju web sajta. Metodologija i kombinatorika
 • Pojmovi ID, Class, Style i rad sa njima
 • Pojmovi Head, Body, Division, Paragraph, Heading (head, body, div, p, h) i rad sa njima
 • Kreiranje Division-a
 • Parent-Child Koncept i nasleđivanje
 • Unos teksta i drugog sadržaja
 • Promena izgleda
 • Vežba

III Dan

 • Unos, oblikovanje i pozicioniranje teksta sa osvrtom na pretraživače i optimizaciju
 • Liste i nabrajanja
 • Rad sa usidrenim linkovima (Named anchors)
 • Rad sa relativnim, eksternim i mail linkovima (Hyperlink, Mail link)
 • Stilizovanje linkova (CSS rules)
 • Kontrola link tastera (Rollover – a:hover). Pristup, nasleđivanje i ograničenja
 • Povezivanje stranica u web sajt sa osvrtom na planiranje
 • Vežba

IV Dan

 • Rad na ugnježdenim elementima (Parent-child) sa osvrtom na nasleđivanje osobina
 • Pozicioniranje u okviru elemenata
 • Upotreba Heading-a
 • Rad sa fotografjiama i ilustracijama (Formati, dimenzije i optimizacija)
 • Kontrola razmaka
 • Koncept Class-a
 • ID i Class paralela
 • Vežba

V Dan

 • Fleksibilnost layout-a
 • Pojam tabela. Upotreba, manipulacija i kontrola
 • Oblikovanje tabela (CSS)
 • Browser-i i default stilovi (kontrola i neutralizacija)
 • Vežba

VI Dan

 • Rad sa Inline elementima
 • Ugrađivanje eksternog sadržaja
 • Ugrađivanje mapa
 • Ugrađivanje YouTube, Vimeo i dr. on-line videa
 • Ugrađivanje kursne liste i vremenske prognoze
 • Kontrola eksternog sadržaja
 • Vežba

VII Dan

 • Pozicioniranje (Relative, Absolute, Fixed) sa osvrtom na nasleđivanja osobina
 • Forme za unos sadržaja
 • Kreiranje i stilizovanje polja za unos podataka
 • Princip rada HTML formi
 • Pojam, uloga i logika Server-Side Sripting programskih jezika (PHP, ASP…)
 • PHP naspram i uz HTML-CSS
 • “Quick Contact Mail Form” – Vežba

VIII Dan

 • Kreiranje kataloških prikaza (galerija) i pod stranica
 • Priprema i organizacija fajlova i foldera za kataloški prikaz sa osvrtom na planiranje web sajtova (Struktura podataka)
 • Uvod u Java Script
 • Implementacija Java Script-a
 • Kreiranje, kontrola i izmena galerije podržane Java Script-om
 • “Eye Catchy Menu” – Vežba

IX Dan

 • Ugradnja Flash-a
 • Java Script naspram Flash-a
 • Java Script naspram i uz HTML-CSS
 • Java Script u svrhu stvaranja “User friendly” okruženja
 • Java Script i pretraživači
 • Pronalaženje, preuzimanje, ugradnja, izmena i testiranje Java Script funkcija
 • Pojam Libraries (jQuery, Mootools…)
 • Konflikti fajlova
 • Korišćenje Find and Replace opcije u svrhu masovnih izmena na pojedinačnim stranicama, folderima i celom web sajtu
 • Vežba

X Dan

 • Podešavanja pristupa serveru
 • Terminološka distinkcija Domain i Hosting pristupnih podataka sa osvrtom na preduslove i način funkcionisanja web sajtova
 • Prebacivanje fajlova u postavljanje sajta u on-line stanje
 • Izmene i ažuriranje web stranica
 • Vežba

▲ vrh strane

ZAKAZANI KURSEVI »

Autodesk Revit Architecture

Od 24.01.2020 u terminu od: 19:30h

AutoCAD 2D

Od 25.08.2019 u terminu od: 17:00h

Adobe Grafički Dizajn Paket

Od 06.02.2020 u terminu od: 09:00h

Adobe Photoshop

Od 22.08.2019 u terminu od: 14:00h

MS Office Paket

Od 21.08.2019 u terminu od: 11:30h

Java (Osnove)

Od 22.08.2019 u terminu od: 16:30h

MS Excel

Od 21.08.2019 u terminu od: 16:30h

Adobe Illustrator

Od 26.08.2019 u terminu od: 16:30h

Programski Jezik C

Od 20.08.2019 u terminu od: 19:00h

Spremni za prijavu?

Pozovite odmah 060 310 50 35 i zakažite obuku!
Ili učinite to putem našeg websajta »


Imate posebne zahteve? Iskoristite mogućnost prilagođavanja javnih kurseva i obuka vašim potrebama.

NOVO!!!

Škola PRIVET Advance® Creative Training Center organizuje časove matematike i fizike za studente i srednjoškolce.