Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/content/54/6950354/html/advancesolutions.org/index.php:3) in /home/content/54/6950354/html/advancesolutions.org/wp-content/plugins/adv_captcha/adv_captcha.php on line 12

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/content/54/6950354/html/advancesolutions.org/index.php:3) in /home/content/54/6950354/html/advancesolutions.org/wp-content/plugins/adv_captcha/adv_captcha.php on line 12
Digitalni Atelje | Advance Škola računara Microsoft Obuke Kursevi Adobe Grafički Dizajn Web dizajn Programiranje Matematika za fakultete

Digitalni Atelje

Škola Grafičkog i Digitalnog dizajna

 

Svrha kursa Digitalni Atelje?

pckg-digital-atelier

Digitalna tehnologija je sve prisutnija u staralačkom izražavanju likovnih umetnika, posebno u oblasti umetničke grafike. Korišćenje digitalne tehnologije transformiše kreativni proces od početne ideje do finalne forme i u tom smislu je novi vid stvaranja u odnosu na tradicionalni. Edukativni program kursa Digitalni atelje baziran je na povezivanju, uskladjivanju oba načina izražavanja u jedinstven kreativni proces.

Polaznici  dobijaju jedan sveobuhvatni likovno-primenjeni model rada: razvijamo crtež, osećaj za boju i kompoziciju, a zatim ta načela primenjujemo na izradu digitalnog likovnog dela korišćenjem Adobe Photoshop programa kao likovnog sredstva.

U radu sa polaznicima estetska komponenta shvata se kao deo svestrano razvijene ličnosti koja se izgrađuje objedinjavanjem  učenja, igre i stvaranja. Insistira se na slobodi izražavanja, razvijanju imaginacije, pročišćenoj paleti, Kurs omogućuje polaznicima da različitim kreativnim  pristupima digitalnom mediju ostvare likovno  delo na način koji je validan  i osnova je za nastanak umetničkog dela.

Kurs Digitalni atelje pokriva sve glavne segmente pomenutog procesa i za misiju ima obučavanje polaznika u osmišljavanju likovnog dela, pretočavanja ideja u radove: priprema likovnog materijala (crtež, slika, fotografija, kolaž…), skeniranje likovnog materijala, planiranje likovnog  rešenja u digitalnom obliku, kreiranju kroz eksperiment, pripremanje i obrada likovnih i grafičkih materijala, manipulacija radnim fajlovima, priprema za štampu, izvoženje finalnih prozvoda spremnih za print ili web objavljivanje.

▲ vrh strane

Ciljevi Kursa / Obuke

Cilj kursa je upoznavanje polaznika sa osnovama kompjuterske umetničke grafike i upotrebe kompjuterkog programa kao alatke za validno umetničko oblikovanje. Pravovremeno uočavanje posebno darovitih polazmika i podsticanja razvoja njihove darovitosti.

Tokom kursa Digitalni atelje dešavaju se pozitivne promene kod svih učesnika u kreativnom radu i osim važnosti ishoda, tj.likovnog  dela, posebnu pažnju na kursu posvećujemo samom procesu stvaranja.

Po završetku ove obuke polaznici će biti osposobljeni da izrade kompletan likovni rad – digitalnu grafiku, spremnu  za  šampu.

Tokom obuke, pored ostalih stvari, polaznici kursa naučiće kako da:

 • Urade klasični crtež kao pripremu za digitalnu grafiku
 • Urade klasičnu sliku kao pripremu za digitalnu grafiku
 • Urade fotografiju koja će se koristiti za dalji rad kao pripremu za digitalnu grafiku
 • Izaberu adekvatnu  teksturu
 • Organizuju materijal
 • Pripreme I odaberu adekvatan material za rad u odnosu na kreativnu ideju
 • Skeniraju material ili ga prenesu iz digitalnog fotoaparata
 • Organizuju materijal
 • Urade eksperiment koristeći mogućnosti Photoshopa
 • Zaustave eksperiment vodeći se likovnom idejom I naprave adekvatan izbor alata
 • Razlikuju umetnički validne od nevalidnih postupke pri korišćenju Photoshop-a
 • Urade kolaž uz pomoć Photoshop-a
 • Naprave razliku između RGB i CMYK palete boja
 • Pojme rezoluciju i njen uticaj na štampu i njen kvalitet
 • Rade sa slojevima / layer-ima
 • Koriste cele ili delove grafike i fotografija u svojim radovima (“Foto-montiranje”)
 • Rade sa tekstom
 • Izvrše foto korekcije
 • Koriste filtere i specijalne efekte
 • Koriste različite tehnike čuvanja slika u računaru u različitim formatima
 • Izvezu .PDF ili samo fragmente za korišćenje na web sajtu
 • Pripreme radove za štampu
 • Stvaraju umetničke digitalne grafike

i još mnogo toga korisnog…

▲ vrh strane

Metodologija obuke

Šestonedeljna obuka Digitalni atelje pokriva sve najvažnije aspekte rada sa umetničkom grafikom.

Nakon sticanja osnovnih znanja i veština rada u tradicionalnim umetničkim tehnikama crteža, slike I kolaža, obuka podrazumeva I sticanje osnovnih znanja  vezanih za digitalni medij, tj. obuku za korišćenje Adobe Photoshopa u meri koja je potrebna za likovni rad. Vežbe uključuju usaglašavanje tradicionalnih I novih likovnih vrednosti, kombinovanje radova i opcija prethodnog programa te na takav način radovi postaju sve kompleksniji a naša kreativnost i fleksibilnost u izvođenju – povećana.

Kurs počinje pripremom materijala za rad u vidu crteža, slike, i/ili fotografije. Nevezano za uzrast i trenutni nivo polaznika, ono čemu težimo u svakom pojedinačnom slučaju je kvalitet i studiozan rad na osnovama i razvijanju likovnog izraza. To postižemo pre svega kroz izučavanje crteža, ugljenom, olovkom, a u kasnijim fazama  pastelom i tušem i perom, kao i kombinovanjem crtačkih tehnika. Zatim sledi postupno uvođenje boje kao likovnog elementa i upoznavanje sa tonskom skalom, slikanje temperom. Takodje u naprednim fazama ohrabrujemo i upotrebu kolaža, svih vrsta kombinovanih tehnika i eksperimenata, radi pronalaženja zadovoljavajućih likovnih rešenja u okviru date teme. Ujedno ova faza je i početak kreativnog procesa u koji je uključen rad u Photoshop-u.

U ovoj fazi rada polaznici nastavljaju rad digitalnom obradom likovnog materijala: počev od  skeniranja i unosa fotografije  kao podatka u kompjuter, zatim obradom fotografije, preko kreiranja kolaža u Photoshop-u do željenog likovnog dela. Upoznajemo se sa pravilima, ograničenjima, najčešćim problemima i poželjnim navikama u planiranju i preipremanju dokumenata za štampu u različitim formatima. Nakon upoznavanja sa radnim okruženjem sledi upoznavanje sa alatima putem mnogobrojnih vežbi koje sve podrazumevaju:

 • Kreiranje dokumenta
 • Čuvanje radnog fajla
 • Pripreme za štampu
 • Izvoza finalnog proizvoda

Kurs Digitalni Atelje otvoren je i dostupan svima koji žele da usvoje znanja i veštine sagledavanja i oblikovanja stvarnosti svim umetničkim sredstvima.

▲ vrh strane

Trajanje i dinamika Photoshop obuke / kursa

Obuka Digitalni Atelje u grupi traje 60 časova (šest sedmica). Nastava se pohađa tri puta nedeljno po tri školska časa (dva i po sata ). Prijavite se za grupnu obuku i na raspolaganju su vam dva termina: od 16:30 do 19:00 i od 19:00 do 21:30 kao i dve kombinacije dana:

 • ponedeljak – sreda – petak
 • utorak – četvrtak – subota

Ukoliko obuku pohađate individualno (polaznik sam sa instruktorom) obuka traje 40 časova i na raspolaganju su vam termini tokom celog dana, od 9:00 do 22:00, i u dogovoru sa instruktorom možete ih menjati, kao i intezitet obuke (svaki drugi dan, svaki dan…).

▲ vrh strane

Cena obuke Digitalni Atelje

Cena grupne nastave: ? Din.

Cena individualne nastave: ? Din.

Iskoristite! Plaćanje je moguće izvršiti u 2 dela: Prvi deo po započetoj obuci i drugi na polovini kursa.

▲ vrh strane

Preduslovi

Za pohađanje ove obuke neophodno je poznavanje operativnog sistema Windows na nivou poznavanja foldera, kreiranja fajlova, pokretanja programa i sl. Možete se prijaviti svakog radnog dana od 09:00 do 21:30 telefonom ili lično u školi. Prijavu za upis možete popuniti i na web strani online prijava.

▲ vrh strane

Plan obuke / kursa Umetnička digitalna grafika

Oblast 1

 • Uvod – upoznavanje polaznika sa digitalnom grafikom kao umetničkom tehnikom
 • Primeri iz umetnosti
 • Sličnosti i razlike klasične i digitalne grafike
 • Photoshop kao umetnički alat, mogućnosti i izazovi
 • Skica idejnog rešenja, kroki, izbor individualnih rešenja
 • Izrada lineranog crteža kao pripreme za digitalnu grafiku
 • Skeniranje crteža
 • Rezolucija i njen uticaj na kvalitet štampe
 • Unošenje materijala
 • Kreiranje dokumenta
 • Vežba

Oblast 2

 • Radno okruženje, kontrola i prilagođavanje
 • Prilagođavanja formata dokumenata
 • Jedinice mere i upotreba (pixeli, milimetri…)
 • Distinkcija i upotreba CMYK i RGB paleta
 • Izbor adekvatnog materijala za rad u odnosu na kreativnu ideju
 • Obrada crteža, manipulacija alatima
 • Move Tool
 • Alati za selektovanje (Marquee & Lasso Tools), konkretna upotreba i kombinacije sa drugim alatima
 • Centralni motiv i osnova grafike
 • Tekstura i okruženje, individualni izbor
 • Unošenje materijala
 • Vežba

Oblast 3

 • Kompozicija likovnog dela, pravila komponovanja, ravnoteža
 • Primeri iz umetnosti
 • Crno bela grafika
 • Svetlo, senka, alati
 • Kontrast, alati
 • Ritam kao likovni zadatak
 • Kreiranje i kombinovanje osnovnih oblika
  Blending Options (Gradient, Drop Shadow, Global light…)
 • Rad sa slojevima, Layers paleta. Manipulacija, redosled, vidljivost, kontrola
 • Crop Tool
 • Vežba

Oblast 4

 • Boje, primarne i izvedene
 • Osnovne komplementarne boje
 • Međusobno dejstvo boja
 • Reagovanje na boje
 • Photoshop alati za korekciju i manipulaciju bojama
 • Bojeni crtež
 • Crtež, tekstura i boja
 • Hue-Saturation
 • Color balance
 • Selective Color
 • Primena na individualnim radovima polaznika
 • Vežba

Oblast 5

 • Fotografija kao element digitalne grafike
 • Primeri iz umetnosti
 • Izbor i fotografije kao materijala za grafički rad
 • Unos, skeniranje ili prenošenje fotografije iz digitalnog fotoaparata
 • Crtež i fotografija u likovnoj kompoziciji
 • Individualni izbor crteža i fotografije za rad
 • Dinamika kompozicije
 • Fotokolaž i fotomontaža kao umetnički postupak
 • Kreativni eksperiment, upotreba filtera
 • Kako uz pomoć pravila likovnosti zaustaviti eksperiment i napraviti adekvatan izbor
 • Vežba

Oblast 6

 • Korekcija digitalne slike alatima Photoshopa
 • Razlikovanje umetnički validnih od nevalidnih postupaka pri korišćenju Photoshopa
 • Koncept četkice – Brushes (Size, hardness…)
 • Blur, Sponge, Dodge + Podešavanje četkica
 • Clone Stamp Tool uz upotrebu četkica
 • Erasers Tools
 • Rad sa filterima (kompletne slike, selektovane regije)
 • Vežba

Oblast 7

 • Priprema grafike za štampu
 • Razlika između RGB i CMYK palete
 • Prepust za obrez u štampi
 • Čuvanje dokumenta, deponovanje, formati
 • Izvoz dokumenta i čuvanje u PDF formatu
 • Grafički papir, karakteristike i razlike otisaka
 • Kontrola štampe i očekivani ishod
 • Razlika između slike na ekranu kompjutera i odštampane slike

Oblast 8

 • Primena digitalne grafike, vizit karta
 • Upotreba teksta, tipografija i fontovi
 • Koncept vizit karte
 • Format, rezolucija
 • Text boxes
 • Layers
 • Objekti
 • Priprema za štampu
 • Čuvanje i izvoz u adekvatnom formatu za štampu

Oblast 9

 • Plakat kao digitalna grafika, primena digitalne grafike
 • Izrada idejnih rešenja
 • Crtež, slika, fotografija, izbor kombinacije prema idejnom rešenju
 • Slika i tekst, osnove tipografije
 • Font, izbor u duhu likovne celovitosti
 • Type tools
 • Teksta kao slika
 • Manipulacija tekstom alatima Photoshopa
 • Vežba

Oblast 10

 • Grafika knjige, likovna oprema knjige, primena digitalne grafike
 • Zakonitosti grafičkog dizajna korica knjige
 • Izrada idejnog rešenja, individualni izbor
 • Prednja korica, rikna I poleđina, format I prepust za štampu
 • Individualni izbor materijala za rad
 • Unos i obrada likovnog materijala
 • Izbor fontova za tekst
 • Čuvanje i izvoz u formatu za štampu

▲ vrh strane

ZAKAZANI KURSEVI »

Autodesk Revit Architecture

Od 24.01.2020 u terminu od: 19:30h

AutoCAD 2D

Od 25.08.2019 u terminu od: 17:00h

Adobe Grafički Dizajn Paket

Od 06.02.2020 u terminu od: 09:00h

Adobe Photoshop

Od 22.08.2019 u terminu od: 14:00h

MS Office Paket

Od 21.08.2019 u terminu od: 11:30h

Java (Osnove)

Od 22.08.2019 u terminu od: 16:30h

MS Excel

Od 21.08.2019 u terminu od: 16:30h

Adobe Illustrator

Od 26.08.2019 u terminu od: 16:30h

Programski Jezik C

Od 20.08.2019 u terminu od: 19:00h

Spremni za prijavu?

Pozovite odmah 060 310 50 35 i zakažite obuku!
Ili učinite to putem našeg websajta »


Imate posebne zahteve? Iskoristite mogućnost prilagođavanja javnih kurseva i obuka vašim potrebama.

NOVO!!!

Škola PRIVET Advance® Creative Training Center organizuje časove matematike i fizike za studente i srednjoškolce.