Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/content/54/6950354/html/advancesolutions.org/index.php:3) in /home/content/54/6950354/html/advancesolutions.org/wp-content/plugins/adv_captcha/adv_captcha.php on line 12

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/content/54/6950354/html/advancesolutions.org/index.php:3) in /home/content/54/6950354/html/advancesolutions.org/wp-content/plugins/adv_captcha/adv_captcha.php on line 12
AutoCAD 2D | Advance Škola računara Microsoft Obuke Kursevi Adobe Grafički Dizajn Web dizajn Programiranje Matematika za fakultete

AutoCAD 2D

Škola Projektovanja 2D

Svrha kursa AutoCAD 2D?

AutoCAD 2014 je vrhunski program za vođenje tehničke dokumentacije i tehničko projektovanje u dve i tri dimenzije.

Namenjen je inženjerima i tehničarima različitih struka. Prva verzija AutoCAD-a se pojavila još 1982. godine. Od tada je program konstantno usavršavan i unapređivan. Danas je to najrasprostranjenij i najpoznatiji i najbolji program za izradu 2D i 3D crteža .

Iako je AutoCAD od nastanka najbolji CAD program bez iole ozbiljne konkurencije, to Autodesk ne sprečava da svake godine izbaci još napredniju i savršeniju verziju AutoCAD-a. Od verzije 2007, AutoCAD poseduje moćne modelarske alate i MentalRay, modul za renderovanje koji mu omogućava dobijanje vrhunskih foto-realističnih prikaza.

reflect_advance-cad-2d
▲ vrh strane

Trajanje i dinamika kursa / obuke

Obuka CAD2D-2Obuka Auto CAD 2D u grupi traje 45 časova (pet nedelja). Nastava se pohađa tri puta nedeljno po tri školska časa (dva i po sata ) i za grupnu obuku na raspolaganju su vam dva termina : 16:30-19:00 i 19:00-21:30 i dve kombinacije dana:

 • ponedeljak – sreda -petak
 • utorak – četvrtak – subota

Ako obuku pohađate individualno (polaznik sam sa instruktorom) obuka traje 30 časova i na raspolaganju su vam termini tokom celog dana, od 9:00 do 22:00, i u dogovoru sa instruktorima možete ih menjati, diktirati tempo nastave (svaki dan ili svaki drugi dan po dva, tri ili više časova). Za potrebe organizovanih grupa (zaposleni u kompanijama, studenti…) fond časova i plan obuke se mogu dogovorom korigovati.

▲ vrh strane

Cena obuke AutoCAD 2D

Cena grupne nastave: 14.000,00 Din.

Cena individualne nastave: 28.000,00 Din.

Iskoristite! Plaćanje je moguće izvršiti u 2 dela: Prvi deo po započetoj obuci i drugi na polovini kursa.

▲ vrh strane

Preduslovi

Za pohađanje ove obuke potrebno je poznavanje operativnog sistema Windows. Poželjno je i obrazovanje u nekoj od tehničkih disciplina (mašinski, građevinski, arhitektonski, pejzažni tehničari i inženjeri) ili poznavanje osnova nacrtne geometrije.

Plan obuke AutoCAD 2D

Oblast 1

 • Uvod u projektovanje primenom računara sa osvrtom na razvoj i značaj Autodeskovih programa za projektovanje u raznim strukama.

Trajanje: 1 čas

Oblast 2

 • Upoznavanje sa AutoCAD terminologijom, prilagodljivim grafičkim okruženjem i osnovnim principima rada u AutoCAD-u.

Trajanje: 2 časa

Oblast 3

 • Razjašnjavanje suštine fajla crteža kao grafičke baze podataka. Razumevanje razlike između vektorskih i rasterskih crteža. Rad sa komandama za manipulaciju fajlovima crteža (kreiranje novog crteža, otvaranje postojećeg, snimanje i dosnimavanje). Osnovna podešavanja i izrada prototipa crteža.

Trajanje: 2 časa

Oblast 4

 • Razumevanje pojma prostora modela. Rad sa komandama za prikazivanje crteža u prostoru modela (pomeranje, zumiranje i snimanje pogleda).

Trajanje: 2 časa

Oblast 5

 • Razumevanje pojma AutoCAD objekta. Razni načini za selektovanje objekata.

Trajanje: 1 čas

Oblast 6

 • Rad sa komandama za kreiranje objekata i primena odgovarajućih pomagala. Komande za kreiranje prostih objekata (tačka, linija, luk, krug, elipsa, splajn, konstrukciona linija). Komande za kreiranje složenih objekata (polilinija, poligon, pravougaonik). Alatke koje olakšavaju precizno kreiranje objekata (referentni pokazivač ugla, referentni pokazivač pravaca, vezivanje za specifične tačke na objektima, referentna mreža).

Trajanje: 4 časa

Oblast 7

 • Rad sa komandama za menjanje objekata. Komande za transformaciju položaja objekata u prostoru (komanda za pomeranje i rotaciju). Komande za umnožavanje objekata (pojedinačno, paralelno, simetrično i šablonsko kopiranje). Komande za dobijanje novih objekata nastalih menjanjem postojećih (sečenje, produžavanje, razvlačenje, zaobljavanje, zakošavanje). Komanda za menjanje polilinija.

Trajanje: 4 časa

Oblast 8

 • Primena ručica objekata za obavljanje osnovnih operacija za menjanje objekata.

Trajanje: 1 čas

Oblast 9

 • Razumevanje pojma osobina objekata. Određivanje i menjanje osobina objekata. Organizovanje i definisanje osobina objekata primenom slojeva. Dorada prototipa crteža.

Trajanje: 2 časa

Oblast 10

 • Rad sa komandama za ispitivanje. Određivanje koordinata tačaka u crtežu, merenje dužina, površina obima i momenata inercije.

Trajanje: 2 čas

Oblast 11

 • Kreiranje linijskih i ispunjavajućih šrafura. Menjanje podešavanja šrafura.

Trajanje: 2 čas

Oblast 12

 • Komande za kreiranje tekstualnih objekata. Definisanje podešavanja za izgled teksta. Rad sa jednolinijskim i višelinijskim tekstom. Umetanje teksta iz MS Worda. Postavljanje oznaka.

Trajanje: 2 čas

Oblast 13

 • Kotiranje crteža. Definisanje podešavanja za izgled kota i menjanje već kreiranih kota. Dorada prototipa crteža.

Trajanje: 3 časa

Oblast 14

 • Razumevanje pojma bloka. Kreiranje i menjanje blokova. Primena alata DesignCenter za razmenu blokova između crteža. Dorada prototipa crteža.

Trajanje: 3 časa

Oblast 15

 • Primena alata DesignCenter za razmenu podešavanja između crteža koji se nalaze na istom računaru. Snalaženje u okruženju većeg broja crteža koji čine projekat. Rad u mrežnom okruženju nalik realnom projektnom birou.

Trajanje: 2 časa

Oblast 16

 • Razumevanje pojma atributa. Kreiranje i menjanje blokova sa atributima. Kreiranje standardnih “inteligentnih” tabela. Dorada prototipa crteža.

Trajanje: 3 časa

Oblast 17

 • Kratak uvod o uređajima za štampanje. Razumevanje problematike štampanja i konkretnih problema vezanih za štampu iz AutoCAD-a. Priprema za štampu iz prostora modela i iz prikaza za štampanje. Dorada prototipa crteža.

Trajanje: 3 časa

Oblast 18

 • Povezivanje svih oblasti u cilju izrade samostalnog zadatka. Predviđeno je da se na osnovu prototipa crteža, koji je kreiran tokom obuke, kreira tehnički crtež. U cilju povećanja produktivnosti predviđeno je da se koriste blokovi kreirani tokom obuke i da se naprave novi blokovi, tipični za projekat koji se radi. Zatim treba da se izvrši kotiranje i priprema za štampu.

Trajanje: 3 časa

Ispit

 • Provera stečenog znanja tokom prvog dela obuke. Polaznik mora da pokaže razumevanje svih izloženih principa rada sa AutoCAD-om, u oblasti izrade 2D projektne dokumentacije. Na praktičnom primeru mora da dokaže visok stepen samostalnosti u realizaciji pojednostavljenog projekta počevši od samog početka, kreiranjem novog prototip crteža, preko izrade crteža, kotiranja i pripreme za štampu.

Trajanje: 3 časa

▲ vrh strane

ZAKAZANI KURSEVI »

Autodesk Revit Architecture

Od 24.01.2020 u terminu od: 19:30h

AutoCAD 2D

Od 25.08.2019 u terminu od: 17:00h

Adobe Grafički Dizajn Paket

Od 06.02.2020 u terminu od: 09:00h

Adobe Photoshop

Od 22.08.2019 u terminu od: 14:00h

MS Office Paket

Od 21.08.2019 u terminu od: 11:30h

Java (Osnove)

Od 22.08.2019 u terminu od: 16:30h

MS Excel

Od 21.08.2019 u terminu od: 16:30h

Adobe Illustrator

Od 26.08.2019 u terminu od: 16:30h

Programski Jezik C

Od 20.08.2019 u terminu od: 19:00h

Spremni za prijavu?

Pozovite odmah 060 310 50 35 i zakažite obuku!
Ili učinite to putem našeg websajta »


Imate posebne zahteve? Iskoristite mogućnost prilagođavanja javnih kurseva i obuka vašim potrebama.

NOVO!!!

Škola PRIVET Advance® Creative Training Center organizuje časove matematike i fizike za studente i srednjoškolce.