Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/content/54/6950354/html/advancesolutions.org/index.php:3) in /home/content/54/6950354/html/advancesolutions.org/wp-content/plugins/adv_captcha/adv_captcha.php on line 12

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/content/54/6950354/html/advancesolutions.org/index.php:3) in /home/content/54/6950354/html/advancesolutions.org/wp-content/plugins/adv_captcha/adv_captcha.php on line 12
MS Office Paket | Advance Škola računara Microsoft Obuke Kursevi Adobe Grafički Dizajn Web dizajn Programiranje Matematika za fakultete

MS Office Paket

Škola Office-a

Zašto Poslovni Paket?

pckg-ms-office

Kako je danas nemoguće voditi bilo kakav poslovni život (kao i komunikaciju na većim udaljenostima) bez korišćenja nekih alata a najčešće mnogih iz palete kompanije Microsoft tako se stvara i potreba za razumevanjem principa rada na praktičnim primerima.

Poslovni paket (MS Office) je obuka za rad na računaru i ne zahteva nikakvo predznanje. U okviru kursa Poslovnog paketa nalaze se:

 • Windows (operativni sistem)
 • Internet (slanje i prijem eletronske pošte, rad na internetu)
 • MS Word (program za obradu teksta)
 • MS Excel (program za tabelarne proračune)

Obuka se sastoji od 51 školskog časa (1čas = 45min) i za cilj ima osposobljavanje korisnika za samostalno korišćenje računara i programa u kancelarijskom ili kućnom okruženju.

▲ vrh strane

Ciljevi Kursa / Obuke

Obuka se sastoji od 51 školskog časa posle kojih ćete biti u stanju da potpuno samostalno koristite računar. Naučićete kako da organizujete, snimate, kopirate, narezujete i koristite vaše podatke (tekst, sliku, muziku, film). Naučićete kako da uz pomoć Word-a sredite i odštampate tekst. Sa Excel-om bićete u mogućnosti da vodite evidenciju i statistiku, računate i pravite grafikone. Naučićete kako da šaljete i primate elektronsku poštu (e-mail) i pretražujete internet stranice.

▲ vrh strane

Trajanje i dinamika kursa MS Office

Postoje dve varijante obuke:

 • grupna
 • individualna.

Portrait of a workgroupGrupna obuka traje 51 čas (tri nedelje) i organizovana je tako da dolazite na nastavu šest puta nedeljno (od ponedeljka do subote) u istom terminu koji sami izaberete na početku obuke (termini su: 10:30 do 13:00, 13:00 do 15:30, 16:00 do 18:30 i 19:00 do 21:30 ). Nastava traje 2 sata i 30 minuta (tri školska časa sa jednom pauzom od 10-15 minuta). Grupe broje od 3-8 polaznika, tako da predavač ima mogućnosti da svakom polazniku posveti onoliko vremena i pažnje koliko je potrebno da se savlada predviđeno gradivo.

Individualna obuka traje 34 školska časa. U dogovoru sa predavačem organizujete obuku onako kako to odgovara vašim dnevnim obavezama, jer su vam na raspolaganju termini od 9:00 do 22:00h.

U cenu su uračunate skripte koje prate plan obuke, sveska, olovka i disk, kao i polaganje završnog ispita i izdavanje sertifikata.

Grupe u svakom terminu kreću na svakih 10-15 dana tako da se možete prijaviti svakog radnog dana od 09:00 do 21:30 telefonom ili lično u školi. Prijavu za upis možete popuniti i na web strani online prijava.

Za potrebe organizovanih grupa (zaposleni u kompanijama, studenti…) fond časova i plan obuke se mogu dogovorom korigovati.

▲ vrh strane

Cena obuke MS Office Paket

Cena grupne nastave: 14.000,00 Din.

Cena individualne nastave: 22.500,00 Din.

Iskoristite! Plaćanje je moguće izvršiti u 2 dela: Prvi deo po započetoj obuci i drugi na polovini kursa.

▲ vrh strane

Detaljan plan obuke / kursa MS Office – Poslovni Paket


Microsoft Windows 7
(12x45min)

I dan

 • Opšte napomene i preporuke za rad po koracima i ponavljanja istih za kvalitetno prihvatanje novih informacija
 • Hardware (objašnjenja za kupovinu i nadogradnju tehničkih delova kompjutera)
 • Software (tipovi informacija, organizacija podataka na Windows-u)
 • Startovanje i gašenje kompjutera
 • Korišćenje miša i tastature (upotreba levog i desnog klika, dvoklika)
 • Upoznavanje i organizovanje radnog okruženja (Desktop, taskbar, start menu)
 • Objašnjenja ikonica

II dan

 • Rad sa prozorima (Windows Explorer)
 • Upoznavanje sa strukturom i organizacijom podataka na Windows-u (Disc Drives, Documents, Pictures…)
 • Rad sa fasciklama – folderima (pravljenje, preimenovanje, kopiranje, premeštanje itd.)
 • Rad na kopiranju, premeštanju, preimenovanju brisanju artikala (Fascikli i dokumenata)
 • Organizovanje ličnih podataka, koristiti postojeću organizaciju fascikli i korpu za otpatke
 • Vežba

III dan

 • Pokretanje programa i upoznavanje sa opštim mestima (File, Edit, View…)
 • Rad sa dokumentima (Kreiranje, čuvanje i izmena)
 • Vežbe i praktično korišćenje Windows pratećih programa za pisanje običnog ili složenijeg teksta, crtanje i obrada fotografija
 • Implemetacija prethodno stečenog znanja iz sfere rada sa fasciklama

IV dan

 • Prenos podataka sa i na prenosive memorijske uređaje (CD, DVD, USB Flash, prenosive hard disc-ove, mobilne, digitalne aparate i MP3-4 Player-e)
 • Control Panel (podešavanje računara, regionalna podešavanja, usklađivanje jezika tastature, System…)
 • Održavanje operativnog sistema (čišćenje, preslaganje podataka)
 • Instalacija i deinstalacija programa

▲ vrh strane


Internet servisi
(6x45min)

I dan

 • Upoznavanje sa opštim principima rada i upotrebe interneta
 • Terminološka distinkcija (Pregledač i pretraživač – njihove funkcije i sl.)
 • Upoznavanje sa pojmom domena i njegovim značenjem
 • Princip rada i podešavanje programa za pregledanje internet sadržaja (IE) i upoređivanje sa drugim programima iste namene
 • Postavljanje početne strane, formiranje omiljene liste sajtova za brži rad (Favorites, Bookmarks)
 • Pronalaženje sadržaja na internetu (Korišćenje pretraživača) po zadatom kriterijumu
 • Zaštita podataka (https protokol, delete browsing history…)

II dan

 • Upoznavanje sa opštim principima rada elektronske pošte (koncept e-mail adrese, user name, mail provider…)
 • Upoznavanje osnovnih metoda za korišćenje elektronske pošte (Mail Client, Web Mail). Prednosti i mane…
 • Kreiranje mail naloga (Gmail)
 • Vežbe slanja i prijema, odgovaranje i prosleđivanje poruka
 • Osnovna podešavanja
 • Objašnjenje o drugim servisima na svetskoj mreži kao što su forumi, blogovi, chat servis, messenger i telefoniranje

▲ vrh strane


Microsoft Word
(15x45min)

I dan

 • Upoznavanje linija menija (Ribbon)
 • Podešavanje parametara stranica (Veličina, orijentacija, margine)
 • Čuvanje dokumenata
 • Rad sa alatkama, otvaranje i zatvaranje paleta
 • Obeležavanje tj. selektovanje teksta
 • Unos teksta i upoznavanje sa osnovnim oblikovanjem tj. formatiranjem ( Bojenje, veličina stilovi…)
 • Usvajanje najbolje prakse za efikasan, brz rad u Word-u
 • Prenos teksta iz drugih izvora (Sa interneta i drugih .doc ili sličnih dokumenata) i problematika istog
 • Pristup dokumenatima

II dan

 • Vežba i konkretna primena prethodno stečenog znanja
 • Ubacivanje fotografije u tekst i pozicioniranje u odnosu na tekst
 • Unos i podešavanja uzglavlja i podnožja (Header & Footer)
 • Obeležavanje broja strane
 • Pravljenje i rad sa više stranica
 • Štampa i pregled pred istu

III dan

 • Vežba i konkretna primena prethodno stečenog znanja
 • Povezivanje sa internet stranicama i drugim dokumentima (Hyperlink)
 • Fusnota i endnota (Footnote, Endnote)
 • Ubacivanje specijalnog teksta WordArt
 • Ubacivanje teksta sa okvirom kao objekata (Text Box) i rad sa njim

IV dan

 • Vežba i konkretna primena prethodno stečenog znanja
 • Liste – teze i nabrajanja (Bullets & Numbering)
 • Kontrola izgleda stranica (Okvir, pozadinska boja, fotografije, “vodeni žig”)
 • Umetanje naslovne strane i podešavanja

V dan

 • Vežba i konkretna primena prethodno stečenog znanja
 • Rad na više različitih dokumenata istovremeno
 • Kreiranje i rad sa tebelama ( proširenja, smanjenja, kontrola izgleda)
 • Postavljanje podrazumevanih podešavanja Word-a
 • Kreiranje ličnog CV-ja

▲ vrh strane


Microsoft Excel
(15x45min)

I dan

 • Upoznavanje linija menija (Ribbon) upoređivanje sa Word-om
 • Koncept dokumenta i radnih listova (Workbook, Worksheet)
 • Obeležavanje i rad sa poljima/ćelijama, kolonama i redovima.
 • Usvajanje najbolje prakse za efikasan, brz rad u Excel-u
 • Formiranje tabela (crtanje okvira, bojenje polja, bojenje slova, pozicija i orijentacija teksta u poljima/ćelijama)
 • Unos i izmena podataka
 • Umetanje i uklanjanje kolona i redova
 • Manipulacija radnim listovima (Worksheet)
 • Vežba

II dan

 • Vežba i konkretna primena prethodno stečenog znanja
 • Objedinjavanje, spajanje ćelija (Merge)
 • Principi kreiranja i korišćenje Excel formula i njihova konkretna primena (Σ)
 • Prenošenje, umnožavanje tabela, ćelija i njihove funkcionalnosti (Copy, Cut, Paste i Paste Special)
 • Povezivanje podataka iz različitih listova (Linking Worksheet Data)
 • Vežba

III dan

 • Vežba i konkretna primena prethodno stečenog znanja
 • Kreiranje i primena logičkih nizova (Autofill)
 • Kreiranje grafikona na osnovu izabranih podataka (Charts)
 • Određivanje izgleda grafikona i manipulacija istim
 • Prenošenje Excel grafikona i tabela u Word dukument
 • Vežba

IV dan

 • Vežba i konkretna primena prethodno stečenog znanja
 • Kreiranje sopstvenih formula
 • Primena lično definisanih formula i kombinovanje sa Excel formulama
 • Kreiranje i konkretna primena dokumenta baziranog na lično definisanim formulama (Polu-programiran Račun tj. Faktura)
 • Umetanje fotografija i manipulacija istim
 • Izvoz Excel dokumenta u drugim oblicima tj. formatima (.PDF)

V dan

 • Vežba i konkretna primena prethodno stečenog znanja
 • Kreiranje dokumenata bez ograničenja dimenzija i rad sa istim (Dokumenta u svrhu evidencije i sl.)
 • Filtriranje i sortiranje podataka (Sort & Filter)
 • Uslovno formatiranje, automatska izmena izgleda ćelija prema sadržaju

 

▲ vrh strane

ZAKAZANI KURSEVI »

Autodesk Revit Architecture

Od 24.01.2020 u terminu od: 19:30h

AutoCAD 2D

Od 25.08.2019 u terminu od: 17:00h

Adobe Grafički Dizajn Paket

Od 06.02.2020 u terminu od: 09:00h

Adobe Photoshop

Od 22.08.2019 u terminu od: 14:00h

MS Office Paket

Od 21.08.2019 u terminu od: 11:30h

Java (Osnove)

Od 22.08.2019 u terminu od: 16:30h

MS Excel

Od 21.08.2019 u terminu od: 16:30h

Adobe Illustrator

Od 26.08.2019 u terminu od: 16:30h

Programski Jezik C

Od 20.08.2019 u terminu od: 19:00h

Spremni za prijavu?

Pozovite odmah 060 310 50 35 i zakažite obuku!
Ili učinite to putem našeg websajta »


Imate posebne zahteve? Iskoristite mogućnost prilagođavanja javnih kurseva i obuka vašim potrebama.

NOVO!!!

Škola PRIVET Advance® Creative Training Center organizuje časove matematike i fizike za studente i srednjoškolce.