MS Word

Škola Word-a

Pažnja! Ovaj kurs možete pohađati i u okviru kursa MS Office Paket »

Zašto je važno ovladati radom u Word-u?

word

” Ljudi i dalje donose zaključke o vama na osnovu vašeg “rukopisa” tj. nivoa uređenosti dokumenata koje im dostavljate i kroz tu prizmu vas posmatraju.”

Važnost i rasprostranjenost MS Word-a leži u neograničenim mogućnostima uređivanja teksta. Kako je ručno pisanje dokumenata odavno van raširene upotrebe korišćenje Word-a tako praktično upada pod pojam savremene (funkcionalne) pismenosti.

Nivo poznavanja ovog programa i metodologije rada faktički određuje da li će vam za kreiranje jednog dokumenta (tipa: zahtev, molba i sl.) biti potrebno nekoliko minuta, nekoliko sati ili (kao najgori scenario) nekoliko dana – dok ne namolite nekoga da to za vas uradi i odštampa.

Bez obzira što se koncept dokumenta u korenu promenio od pojave digitalnih formi i štampača, ljudi i dalje (hteli- nehteli) donose zaključke o vama na osnovu vašeg “rukopisa” tj. nivoa uređenosti (ili neuređenosti) dokumenta koji ste im predali i kroz tu prizmu vas dalje posmatraju i uzimaju za ozbiljno ili ne.

▲ vrh strane

Ciljevi Word kursa

Cilj obuke MS Word nije samo upoznavanje sa mogućnostima alata koje nam ovaj program nudi i njihovoj upotrebi već u usvajanju metoda rada koji omogućava brzo i efikasno kreiranje dokumenata kao i rešavanje problematičnih situacija.

Tokom obuke naučićete kako da:

 • Podesite veličinu i orijentaciju stranica
 • Uređujete veličinu, boju tj. izgled teksta
 • Podeševate razmake redova i pasusa
 • Ubacujete fotografije u tekst i kontrolišete njihov međusoban odnos
 • Ubacujete zaglavlja, pravite memorandume i sl.
 • Ubacujete brojeve strana
 • Kreirate i kontrolišete liste (kao ova koju upravo čitate)
 • Pravite fusnote
 • Pravite linkove ka internet stranicama kao i dokumentima
 • Pravite i menjate tabele

i još mnogo toga…

▲ vrh strane

Trajanje i dinamika Word obuke / kursa

Na raspolaganju su dva tipa obuka:

 • Grupna obuka
 • Individualna obuka

Grupna obuka traje 15 časova i organizovana je tako da dolazite na nastavu pet dana u terminu1 koji sami izaberete na početku obuke.

Nastava traje dva i pó sata (3 x 45min tj. tri školska časa sa jednom pauzom od 10-15 minuta).

Veličina grupe od 3-6 polaznika, omogućavaju predavaču da svakom polazniku posveti vremena i pažnje koliko je potrebno za savlađivanje gradiva.

1 Termini su:

 • od 10:30h do 13:00h
 • od 13:00h do 15:30h
 • od 16:00h do 18:30h
 • od 19:00h do 21:30h

Individualna obuka traje 10 školskih časova. U dogovoru sa predavačem moguće je izmeniti dinamiku i intezitet obuke kako to odgovara vašim obavezama i satnici jer vam na raspolaganju stoje termini od 9:00h do 22:00h.


Grupe u svakom terminu kreću na svakih 10-15 dana tako da se možete prijaviti svakog radnog dana od 09:00 do 21:30 telefonom ili lično u Školi. Prijavu za upis možete popuniti i na web strani online prijava.

Za potrebe organizovanih grupa (zaposleni u kompanijama, studenti…) fond časova i plan obuke se mogu dogovorom korigovati.

▲ vrh strane


Cena obuke MS Word

Cena grupne nastave: 5.500,00 Din.

Cena individualne nastave: 8.500,00 Din.

Iskoristite! Plaćanje je moguće izvršiti u 2 dela: Prvi deo po započetoj obuci i drugi na polovini kursa.

▲ vrh strane

Plan obuke – Microsoft Word
(15x45min)

I dan

 • Upoznavanje linija menija (Ribbon)
 • Podešavanje parametara stranica (Veličina, orijentacija, margine)
 • Čuvanje dokumenata
 • Rad sa alatkama, otvaranje i zatvaranje paleta
 • Obeležavanje tj. selektovanje teksta
 • Unos teksta i upoznavanje sa osnovnim oblikovanjem tj. formatiranjem ( Bojenje, veličina stilovi…)
 • Usvajanje najbolje prakse za efikasan, brz rad u Word-u
 • Prenos teksta iz drugih izvora (Sa interneta i drugih .doc ili sličnih dokumenata) i problematika istog
 • Pristup dokumenatima

II dan

 • Vežba i konkretna primena prethodno stečenog znanja
 • Ubacivanje fotografije u tekst i pozicioniranje u odnosu na tekst
 • Unos i podešavanja uzglavlja i podnožja (Header & Footer)
 • Obeležavanje broja strane
 • Pravljenje i rad sa više stranica
 • Štampa i pregled pred istu

III dan

 • Vežba i konkretna primena prethodno stečenog znanja
 • Povezivanje sa internet stranicama i drugim dokumentima (Hyperlink)
 • Fusnota i endnota (Footnote, Endnote)
 • Ubacivanje specijalnog teksta WordArt
 • Ubacivanje teksta sa okvirom kao objekata (Text Box) i rad sa njim

IV dan

 • Vežba i konkretna primena prethodno stečenog znanja
 • Liste – teze i nabrajanja (Bullets & Numbering)
 • Kontrola izgleda stranica (Okvir, pozadinska boja, fotografije, “vodeni žig”)
 • Umetanje naslovne strane i podešavanja

V dan

 • Vežba i konkretna primena prethodno stečenog znanja
 • Rad na više različitih dokumenata istovremeno
 • Kreiranje i rad sa tebelama ( proširenja, smanjenja, kontrola izgleda)
 • Postavljanje podrazumevanih podešavanja Word-a
 • Kreiranje ličnog CV-ja

▲ vrh strane

ZAKAZANI KURSEVI »

Autodesk Revit Architecture

Od 24.01.2020 u terminu od: 19:30h

AutoCAD 2D

Od 25.08.2019 u terminu od: 17:00h

Adobe Grafički Dizajn Paket

Od 06.02.2020 u terminu od: 09:00h

Adobe Photoshop

Od 22.08.2019 u terminu od: 14:00h

MS Office Paket

Od 21.08.2019 u terminu od: 11:30h

Java (Osnove)

Od 22.08.2019 u terminu od: 16:30h

MS Excel

Od 21.08.2019 u terminu od: 16:30h

Adobe Illustrator

Od 26.08.2019 u terminu od: 16:30h

Programski Jezik C

Od 20.08.2019 u terminu od: 19:00h

Spremni za prijavu?

Pozovite odmah 060 310 50 35 i zakažite obuku!
Ili učinite to putem našeg websajta »


Imate posebne zahteve? Iskoristite mogućnost prilagođavanja javnih kurseva i obuka vašim potrebama.

NOVO!!!

Škola PRIVET Advance® Creative Training Center organizuje časove matematike i fizike za studente i srednjoškolce.