Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/content/54/6950354/html/advancesolutions.org/index.php:3) in /home/content/54/6950354/html/advancesolutions.org/wp-content/plugins/adv_captcha/adv_captcha.php on line 12

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/content/54/6950354/html/advancesolutions.org/index.php:3) in /home/content/54/6950354/html/advancesolutions.org/wp-content/plugins/adv_captcha/adv_captcha.php on line 12
Java (Napredni) | Advance Škola računara Microsoft Obuke Kursevi Adobe Grafički Dizajn Web dizajn Programiranje Matematika za fakultete

Java (Napredni)

Zašto Java?

Pre svega – Java je programski jezik visokog nivoa, objektno orijentisan a razvijen od strane Sun Microsystems korporacije. Učenje jave je podsticajno jer se radi o moćnom jeziku za razvoj desktop aplikacija, web aplikacija kao i o činjenici da se mnogi “pametni” uređaji pokreću Javom.

Veoma važna činjenica je da je Java potpuno nezavisna od platformi na kojima se pokreće i tako pokazuje izuzetno veliku fleksibilnost. Ukoliko vaš računar radi na Windows platformi, Linux-u ili Mac OS svi oni, bez razlike, izvršavaju Javu kako se ona pokreće na “virtualnoj mašini”.

Poznavanje Jave na naprednom nivou omogućava vam kreiranje izuzetno efikasnih, moćnih i kompleksnih aplikacija za bilo koje okruženje i na taj način vam stvara profesionalnu, komparativnu prednost u odnosu na poslovnu konkurenciju ili konkurenciju na tržištu rada.

Zbog svoje fleksibilnosti Java nalazi upotrebu u najrazličitijim aplikacijama i scenarijima pa tako i u različitim sektorima IT-ja te je stoga potražnja za dobrim Java programerima uvek velika, bez tendencije opadanja.

▲ vrh strane

Ciljevi kursa

Cilj kursa Java (Napredni) je da naučite kako da efikasno i rutinski koristite Javu pri kreiranju nezavisnih programa/aplikacija koje mogu izvršavati i najkompleksnije radnje te mogu biti upotrebljeni u različitim okruženjima (serversko, mrežno…) i u potpuno različite svrhe.

Ovako ovladavanje programskim jezikom Java omogućava kreiranje visoko kvalitetnih (čitaj: naplativih) aplikacija  koje imaju širok spektar upotrebe u industriji, It-ju, prodaji itd.

Na ovom kursu naučićete:

 • da radite sa velikim nizovima podataka
 • Kako da kreirate i kontrolišete Korisnički interface (GUI) i obrađujete podatke unete u isti
 • Kreirate applete i plug-in ove
 • Koristite Javu za kreiranje aplikacija koje koriste mrežne resurse, servere i sl.
 • Pravite Chat aplikacije
 • Koristite Javu u kooperaciji sa bazama podataka (čitanje, manipulacija, upisivanje)
 • Generišete HTML stranice
 • Stvarate dinamičke Java Server Pages
 • Napravite internet prodavnicu

i još mnogo toga korisnog…

▲ vrh strane

Metodologija

Kurs je podeljen na tri celine. Završetak svake od ovih celina je preduslov za sledeću.

Prva celina je rekapitulacija gradiva iz osnovnog kursa. Poseban naglasak je na kreiranju i funkcionisanju programskih niti. Primer programskih niti.

Drugi deo se odnosi na JAVA Veb koncept, kreiranje, modifikaciju i ostale radnje vezane za funkcionisanje Java Servleta. Pojam soketa. Kreiranje i podrška za sokete. Primer četa, na bazi klijent server arhitekture.

Sve celine su pažljivo odabrane i prilagođene polaznicima sa prosečnim poznavanjem računarstva i programiranja.

Treći deo obuhvata kreiranje dinamičkih struktura i njihovo korišćenje na sajtu. Za tu svrhu upoznajemo se sa Java Server Pejdžis tehnologijom.

Poseban akcenat se stavlja na ovladavanje veštine pisanja JSP stranica i njihovu implementaciju u već postojeći sistem. Kroz treći deo se prožima primer onlajn prodavnice.

▲ vrh strane

Trajanje i dinamika naprednog kursa Java

Napredna obuka Java programiranje u grupi traje 36 časova (oko tri sedmice). Nastava se pohađa tri puta nedeljno po tri školska časa (dva i po sata ). Prijavite se već danas za grupnu obuku i na raspolaganju su vam dva termina:

 • 16:30-19:00
 • 19:00-21:30

kao i dve kombinacije dana:

 • ponedeljak – sreda – petak
 • utorak – četvrtak – subota

Ukoliko obuku pohađate individualno (polaznik sam sa instruktorom) obuka traje 24 školska časa i na raspolaganju su vam termini tokom celog dana, od 9:00 do 22:00h, no u dogovoru sa instruktorom možete ih menjati, kao i intezitet obuke (svaki drugi dan, svaki dan…). Nastava se pohađa tri puta nedeljno po tri školska časa (dva i po sata ).

▲ vrh strane

Cena obuke Java (Napredni)

Cena grupne nastave: ? Din.

Cena individualne nastave: ? Din.

Iskoristite! Plaćanje je moguće izvršiti u 2 dela: Prvi deo po započetoj obuci i drugi na polovini kursa.

▲ vrh strane

Preduslovi

Elementarno poznavanje objektno orijentisanog programiranja.

▲ vrh strane

Sadržaj napredne obuke Java

1 . čas 1-3

Konkurentno programiranje u Javi.

1.1 Kreiranje programskih niti

1.2 Daemon i non-daemon niti

1.3 Primer programa sa više niti

1.4 Sinhronizacija niti

1.5 Dodatne metode za sinhronizaciju

1.6 Primer programa sa sinhronizacijom niti

1.7 Zadatak: problem pet filozofa

2. čas 4-6

GUI aplikacije i JavaBeans

2.1 AWT i Swing

2.2 Event-driven model

2.3 Osnovna struktura GUI aplikacije

2.4 Razlika u konstrukciji GUI-ja za Windows i Java aplikacije

2.5 Dodavanje komponenti na prozor

2.6 Prostorni raspored komponenti

2.7 Rukovanje događajima

2.7.1 Događaji, osluškivači i komponente

2.7.2 Osluškivači kao unutrašnje klase

2.8 Primeri korišćenja standardnih komponenti

2.9 Apleti

2.9.1 Pojam apleta

2.9.2 Web čitači i Java Plug-In

2.9.3. Apleti i komponente korisničkog interfejsa

2.10. Aplet i aplikacija istovremeno

2.11. Korisnički definisane komponente

2.12. JavaBeans

3. čas 7-9

Mrežno programiranje u Javi

3.1. Osnovne karakteristike

3.1.1. Pojam socket-a

3.2. Identifikacija čvorova mreže

3.3. Klasa Socket

3.4. Tipičan tok komunikacije – klijent strana

3.5. Klasa ServerSocket

3.6. Tipičan tok komunikacije – server strana

3.7. Server koji opslužuje više klijenata

3.8 Primer klijent/server komunikacije

3.9. Zadatak: klijent i server za listanje sadržaja direktorijuma

4. čas 10-12

Vežba: chat aplikacija

4.1. Uvodna razmatranja

4.2. Funkcije klijenta

4.3. Funkcije servera

5. čas 13-15

Rad sa bazama podataka – JDBC

5.1. Osnovne odrednice

5.2. JDBC drajveri

5.3. Uspostavljanje veze sa bazom podataka

5.4. Postavljanje upita

5.5. DML operacije

5.6. Uzastopno izvršavanje istih SQL naredbi

5.7. Pozivanje uskladištenih procedura

5.8. Upravljanje transakcijama

5.9. Dodatak: inicijalizacija drajvera

6. čas 16- 18

Uvod u višeslojne klijent/server sisteme

6.1. Klasični klijent/server sistemi

6.2. WWW i Java kao platforma za klijente

6.3. Troslojni klijent/server sistemi

7. čas 19-21

Dinamičko generisanje HTML-a i servleti

7.1. HTTP protokol

7.2. Statički i dinamički Web sadržaji

7.3. Servleti

7.3.1. Metoda init

7.3.2. Metoda destroy

7.3.3. Metoda doGet

7.4. Primer: elementarni servlet

7.5. Analiza zaglavlja HTTP zahteva

7.6. Konkurentni pristup servletu

7.7. Praćenje sesije korisnika

7.8. Preuzimanje podataka sa HTML formi

7.8.1 GET i POST zahtevi

7.9 Pristup bazama podataka iz servleta

8. čas 22-24

Java Server Pages

8.1. JSP koncept

8.2. Vrste dinamičkih elemenata

8.2.1. Izrazi

8.2.2. Skriptleti

8.2.3. Deklaracije

8.2.4. Direktive

8.3. Predefinisane promenljive

8.4. Skladištenje podataka i JavaBeans

8.5. Opseg vidljivosti JavaBean komponenti

8.6. Definisanje sopstvenih tagova

9. čas 25-27

Tehnologije distribuiranih objekata

9.1. Osnovni koncepti

9.2. RMI

9.2.1. Faze u pisanju RMI programa

9.2.2. RMI interfejs

9.2.3. RMI serverski objekat

9.2.4. RMI registry

9.2.5. RMI klijent

9.2.6. Primer RMI programa

9.2.7. RMI i multithreading

9.3. CORBA

9.3.1. Osnovne odrednice

9.3.2. IDL

9.3.3. CORBA Naming Service

9.3.4. Proces pisanja CORBA programa

9.3.5. CORBA izuzeci

9.3.6. Pozivi unatrag

9.3.7. RMI i CORBA

9.4. Enterprise JavaBeans

9.4.1. Session Beans

9.4.2. Entity Beans

9.4.3. Komunikacija klijenata sa EJB komponentama

9.4.4. Struktura EJB komponente

10. čas 28-30

Vežba: Web shop aplikacija

10.1. Model podataka

10.2. Struktura Web sajta

10.3. Softverske komponente

10.4. Dodatna razmatranja

10.4.1. Rukovanje konekcijama sa bazom podataka

11. čas 31-33

Vežba i ponavljanje pređenog gradiva

12. čas 34-36

Ispit

▲ vrh strane

ZAKAZANI KURSEVI »

Autodesk Revit Architecture

Od 24.01.2020 u terminu od: 19:30h

AutoCAD 2D

Od 25.08.2019 u terminu od: 17:00h

Adobe Grafički Dizajn Paket

Od 06.02.2020 u terminu od: 09:00h

Adobe Photoshop

Od 22.08.2019 u terminu od: 14:00h

MS Office Paket

Od 21.08.2019 u terminu od: 11:30h

Java (Osnove)

Od 22.08.2019 u terminu od: 16:30h

MS Excel

Od 21.08.2019 u terminu od: 16:30h

Adobe Illustrator

Od 26.08.2019 u terminu od: 16:30h

Programski Jezik C

Od 20.08.2019 u terminu od: 19:00h

Spremni za prijavu?

Pozovite odmah 060 310 50 35 i zakažite obuku!
Ili učinite to putem našeg websajta »


Imate posebne zahteve? Iskoristite mogućnost prilagođavanja javnih kurseva i obuka vašim potrebama.

NOVO!!!

Škola PRIVET Advance® Creative Training Center organizuje časove matematike i fizike za studente i srednjoškolce.