Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/content/54/6950354/html/advancesolutions.org/index.php:3) in /home/content/54/6950354/html/advancesolutions.org/wp-content/plugins/adv_captcha/adv_captcha.php on line 12

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/content/54/6950354/html/advancesolutions.org/index.php:3) in /home/content/54/6950354/html/advancesolutions.org/wp-content/plugins/adv_captcha/adv_captcha.php on line 12
Java (Osnove) | Advance Škola računara Microsoft Obuke Kursevi Adobe Grafički Dizajn Web dizajn Programiranje Matematika za fakultete

Java (Osnove)

Zašto Java?

Java je jedan od najboljih programskih jezika ikada osmišljenih i to ne zbog toga što je koristimo u razvoju aplikacija svaki dan nego zbog činjenice da se ovaj jezik dokazao u proteklih 20 godina (slovima:DVADESET). Dve dekade su veliki period za bilo koji programski jezik a Java je ojačavala svakim proteklim danom. Iako su postojali periodi kada je Java programiranje usporavalo – Java je dobro reagovala.

Unapređivanje performansi koje je došlo sa Java 6 i Google-ova odluka da koristi ovaj jezik za razvoj Android aplikacija odžava ovaj programski jezik kao udarni u front-end razvoju.

Veoma često se srećemo sa pitanjima: -“Koji programski jezik je najbolji?”, -“Dali bi trebalo da naučim Java programiranje?” i sl. Odgovori na ova pitanja zavise od toga šta bi neko smatrao kriterijumom za “najbolji programski jezik”. Ukoliko je to popularnost – Java definitivno baca sve druge u zasenak, čak i jezik C koji je aktuelan, bezmalo, 50 godina. U smislu konkurentnosti na tržištu rada – opet, Java zasenjuje sve. Postoje gomile poslovnih mogućnosti koje se otvaraju učenjem Java programskog jezika – možete razvijati Java serverske aplikacije, J2EE web i poslovne aplikacije, možete čak uskočiti i u razvoj aplikacija za Android. Ukoliko ne vladate već nekim sličnim jezikom (tipa C ili C++, a i onda bih savetovao jedan “update”) i želite da naučite vaš prvi programski jezik – Java je definitivno pravi izbor.

Java je programski jezik koji je kreiran da podrži najrazličitija multiplatformska okruženja. Java programiranje je jedno od najzastupljenijih danas, posebno imajući u vidu sve veću primenu u izradi aplikacija za mobilne telefone i tablet uređaje kroz Android operativni sistem. Java platforme imaju široku upotrebu u programiranju i primenjenim softverskim rešenjima, koje se kreću od najjednostavnijih digitalnih uređaja, mp3 plejera, mobilnih telefona, pa sve do kompleksnih web servera i korporativnih aplikacija.

▲ vrh strane

Ciljevi kursa

Cilj Java obuke/kursa je da vas osposobimo za kreiranje nezavisnih Java aplikacija koje je moguće koristiti na različitim platformama (Operativnim sistemima) ili u različitim okruženjima (Serverskom ili desktop i sl.).

 • Na ovom putu ćete shvatiti koncept Objektno Orijentisanog programiranja (OOP) i njegovu praktičnu upotrebu u razvoju programa/aplikacija.
 • Naučićete kako da podesite radno okruženje
 • Naučićete šta su objekti, klase i nasleđivanje
 • Spoznaćete ulogu i rad sa paketima
 • Osposobićete se za pisanje komandi koje izvršavaju vaše naloge.
 • Shvatićete kako definišete, povezujete i koristite metode.
 • Upoznaćete strukturu podataka
 • Pravićete Interface
 • Upoznaćete crtanje Javom i upravljati događajima.

u još mnogo toga korisnog…

▲ vrh strane

Metodologija.

Kurs je podeljen na tri celine. Završetak svake od ovih celina je preduslov za sledeću.

Prva celina je elementarno upoznavanje sa namenom jezika, njegovim smernicama i ključnim rečima, podrškom od strane operativnih sistema i, još šire, ekosistema računara. Osnovni algoritamski koncepti i razumevanje već postojećih algoritama uz kreiranje novih. Nakon ove osnove, vršimo rekapitulaciju pređenog gradiva i obnavljanje uz odgovarajući zadatak (tzv ključni zadatak – koji u sebi sadrži sve što je do tad rečeno i provežbano).

Drugi deo se odnosi na objektno orijentisano programiranje, koncepte objektno orijentisanog programiranja, učaurivanje, nasleđivanje i polimorfizam kao ključni za razumevanje potreba kreiranja klasa i njihovih objekata. Samostalni život objekta u memoriji. Primeri sistema klasa koji obuhvataju sve do tad pređeno gradivo.

Treći deo je uvod u Windows aplikacije. Veza sa objeknto orijentisanim programiranjem. Pojam događaja u ekosistemu operativnog sistema. Konkretni primeri menjačnice (koja kurs evra prema dinaru direktno čita sa sajta narodne banke srbije ). Primer digitrona. Primer analognog sata. Kurs se završava ključnom vežbom koja obuhvata sve navedeno na kursu. Za korisnike koji sve ovo pređu sa uspehom, dodatni primer. Vatromet
▲ vrh strane

Trajanje i dinamika kursa Java

Obuka Java programiranje u grupi traje 36 časova (oko tri sedmice). Nastava se pohađa tri puta nedeljno po tri školska časa (dva i po sata ). Prijavite se već danas za grupnu obuku i na raspolaganju su vam dva termina:

 • 16:30-19:00
 • 19:00-21:30

kao i dve kombinacije dana:

 • ponedeljak – sreda – petak
 • utorak – četvrtak – subota

Ukoliko obuku pohađate individualno (polaznik sam sa instruktorom) obuka traje 24 školska časa i na raspolaganju su vam termini tokom celog dana, od 9:00 do 22:00h, no u dogovoru sa instruktorom možete ih menjati, kao i intezitet obuke (svaki drugi dan, svaki dan…). Nastava se pohađa tri puta nedeljno po tri školska časa (dva i po sata ).

▲ vrh strane

Cena obuke Java (Osnove)

Cena grupne nastave: 14.900,00 Din.

Cena individualne nastave: 29.800,00 Din.

Iskoristite! Plaćanje je moguće izvršiti u 2 dela: Prvi deo po započetoj obuci i drugi na polovini kursa.

▲ vrh strane

Preduslovi

Elementarno poznavanje Windows-a i dobra volja.

▲ vrh strane

Sadržaj obuke Java

 • Uvod u JAVA programski jezik
  • Računari i programi
  • JAVA virtuelna mašina
  • Razvoj JAVA programa
  • Objekti, klase i nasleđivanje
  • Paketi i dokumentacija
  • Logička organizacija programa
  • Prvi JAVA program
 • Osnovni elementi jezika JAVA
  • Imena
  • Tipovi podataka i literali
  • Promenljive
  • Neke korisne klase
  • Izrazi
  • Primeri
 • Upravljačke naredbe
  • Blok naredba
  • Naredbe grananja
  • Naredbe ponavljanja
  • Primeri
 • Metodi
  • Definisanje metoda
  • Pozivanje metoda
  • Vraćanje rezultata
  • Primeri metoda
  • Preopterećeni metodi
  • Lokalne i globalne promenljive
  • Oblast važenja imena
  • Rekurzivni metodi
 • Klase i objekti
  • Klasa i njeni članovi
  • Promenljive klasnog tipa i objekti
  • Konstrukcija i inicijalizacija objekta
  • Uklanjanje objekta
  • Skrivanje podataka i enkapsulacija
  • Službena reč this
  • Primeri
 • Osnovne strukture podataka
  • Nizovi
  • Naredba for-each
  • Metodi sa promenljivim brojem argumenata
  • Višedimenzionalni nizovi
  • Dinamički nizovi
  • Primeri
 • Nasle đivanje klasa
  • Osnovni pojmovi
  • Hijararhija klasa
  • Službena reč super
  • Klasa Object
  • Polimorfizam
  • Primeri
 • Posebne klase i interfejsi
  • Nabrojivi tipovi
  • Apstraktne klase
  • Interfejsi
  • Ugnježdene klase
  • Primeri
 • Grafičko programiranje
  • Uvod
  • Grafički elementi
  • Definisanje komponenti
  • Klase za crtanje
  • Rukovanje događajima
  • Primeri
 • Završni ispit

▲ vrh strane

ZAKAZANI KURSEVI »

Autodesk Revit Architecture

Od 24.01.2020 u terminu od: 19:30h

AutoCAD 2D

Od 25.08.2019 u terminu od: 17:00h

Adobe Grafički Dizajn Paket

Od 06.02.2020 u terminu od: 09:00h

Adobe Photoshop

Od 22.08.2019 u terminu od: 14:00h

MS Office Paket

Od 21.08.2019 u terminu od: 11:30h

Java (Osnove)

Od 22.08.2019 u terminu od: 16:30h

MS Excel

Od 21.08.2019 u terminu od: 16:30h

Adobe Illustrator

Od 26.08.2019 u terminu od: 16:30h

Programski Jezik C

Od 20.08.2019 u terminu od: 19:00h

Spremni za prijavu?

Pozovite odmah 060 310 50 35 i zakažite obuku!
Ili učinite to putem našeg websajta »


Imate posebne zahteve? Iskoristite mogućnost prilagođavanja javnih kurseva i obuka vašim potrebama.

NOVO!!!

Škola PRIVET Advance® Creative Training Center organizuje časove matematike i fizike za studente i srednjoškolce.