Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/content/54/6950354/html/advancesolutions.org/index.php:3) in /home/content/54/6950354/html/advancesolutions.org/wp-content/plugins/adv_captcha/adv_captcha.php on line 12

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/content/54/6950354/html/advancesolutions.org/index.php:3) in /home/content/54/6950354/html/advancesolutions.org/wp-content/plugins/adv_captcha/adv_captcha.php on line 12
Matematika (priprema za upis na fakultet) | Advance Škola računara Microsoft Obuke Kursevi Adobe Grafički Dizajn Web dizajn Programiranje Matematika za fakultete

Matematika (priprema za upis na fakultet)

Priprema za upis na fakultet

20% Popusta na kurseve Matematike! Do kraja oktobra! Pozovite odmah!
Pažnja! pogledajte obavezno i sekciju Napredna Matematika »

Ako su šanse 50% da nešto krene po zlu – 90% da će tako i biti. —Paul Harvey


Matematika?

Matematika (grčki: μαθηματική što znači učenje) je formalna i egzaktna nauka koja je nastala izučavanjem figura i računanjem s brojevima.

Matematika je jedna od najvažnijih disciplina za čovekovo funkcionisanje. Matematički principi se prožimaju kroz sve sfere života i delovanja pa je time važnost poimanja tih principa još veća. Za pravilnu dedukciju i savladavanje životnih problema, matematika je više nego neophodna. Učenjem matematike u stvari trenirate svoje rasuđivanje i logiku, kako bi u ključnim životnim problmemima mogli pravlino da reagujete.

Kako je poznato da je obrazovni sistem u Srbiji, pa recimo, manjkav, studenti dolaze u poziciju da ne operišu fundamentalni znanjima iz oblasti matematike i poimanjem logike neophodne za rešavanje kompleksnijih problema što se vremenom studiranja pretvara u sve teže prepreke na njihovom obrazovnom putu i stvara dodatna ograničenja u njihovom kasnijem profesionalnom razvoju.

Tako savladavanje matematike na fakultetima postaje teška i često nepremostiva prepreka. Studenti na savladavanje matematike po nekad potroše i dve do tri godine, a čak je često i matematika uzrok odustajanja od studiranja. Da se to ne bi desilo, potrebno je na matematiku potrošiti što manje vremena, i na kraju uspešno savladati ispit i steći potrebna znanja za lakši nastavak studiranja.

U tom svetlu, naša škola je razradila metodologiju učenja od banalnih primera, preko lakših pa sve do najtežih primera i ispitnih zadataka. Na taj način Vaše znanje iz matematike se postepeno gradi i postaje stabilno.

Položićete ispit u najskorijem mogućem vremenu. Naši predavači imaju iskustvo od 20 godina i tokom kursa će vas podržavati da se direktno suočite sa problemom i položite ispit u najkraćem mogućem roku.

Pripreme za ispit se često pretvore u pakao usled nedovoljnog razumevanja suštine, koncepta i načina na koji se traže rešenja što se relativno lako predupređuje upoznavanjem sa bazičnim matematičkim modelima. Pod pritiskom ispitnih rokova i nedostatka vremena za spremanje matematike, većina pribegava mehaničkom učenju, bubanju, dostupnih zadataka trošeći ogromnu energiju koja bi mogla biti sačuvana ukoliko bi zaista pristupili rešavanju problema na pravi način, takođe većina vas nemože se izboriti sa metodologijom i samom teorijom i zadacima iz matematike, pa je procenat odustajanja od ispita ogroman.

Dođite, posetite nas i naše predavače i uverite se da u maksimalnu otvorenost i spremnost da pomognu u svakom trenutku…

Neka ispit iz matematike postane vaša najdraža uspomena a ocena vredan trofej i početak uspešne karijere!

▲ vrh strane

Ciljevi Kursa / Obuke

Po završetku kursa Matematike bićete sposobni da samostalno rešavate obimnije i složenije matematičke probleme. Naučićete kako da:

 • Računate granične vrednosti funkcija
 • Radite sa izvodima
 • Koristite integrale za izračunavanje kompleksnih površina tela
 • Radite sa integralima
 • Razlučite šta je diferencijalna jednačina a šta diferencijal
 • Izvršite integraljenje podintegralne funkcije
 • Stvarate grafike funkcija
 • Koristite matrice i matrične metode rešavanja sistema jednačina
 • Pripremite diferencijalnu jednačinu za razdvajanje podintegralnih funkcija
 • Izračunate dobit preduzeća
 • Predvideti pojavu određenog slučajnog događaja…

i još mnogo toga korisnog…

▲ vrh strane

Metodologija Obuke

Dvo i po nedeljna obuka pokriva sve najkorisnije alate i pristupe u matematici, pripreme za prijemni ispit ili polaganje ispita.

Redosled radnji pri rešavanju nekih osnovnih zadataka (što iz sfere algebre što iz sfere analize) je gotovo obavezan predmet našeg podučavanja tj. vežbi.

Teorija se izvodi samo onoliko koliko je potrebno da se izloženo rešenje razume.

Rešavanje različitih tipova zadataka i vežbi koje se sprovode tokom kursa omogućavaju da pored sticanja znanja o Matematici steknete i rutinu u rešavanju zadataka te tako ovladavate svom neophodnom veštinom.

Poimanje principa rada i logike koju Matematika ima kao egzaktna, tačna, nauka olakšava kretanje po nepoznatom terenu tj. snalaženje pri rešavanju zadataka koje niste ranije radili, naučićete šta ne smete u određenom trenutku kao i gde i kako tražiti rešenja.

▲ vrh strane

Trajanje i dinamika obuke / kursa Matematike

Obuka Matematike u grupi traje 60 časova (šest i po sedmica). Nastava se pohađa tri puta nedeljno po tri školska časa (dva i po sata).

Prijavite se za grupnu obuku i na raspolaganju su vam termini:

 • od 09:00 do 11:30
 • od 11:30 do 14:00
 • od 14:00 do 16:30
 • od 16:30 do 19:00
 • od 19:00 do 21:30

kao i dve kombinacije dana:

 • ponedeljak – sreda – petak
 • utorak – četvrtak – subota

Ukoliko obuku pohađate individualno (polaznik sam sa instruktorom) obuka traje 42 školska časa i na raspolaganju su vam termini tokom celog dana, od 9:00 do 22:00, i u dogovoru sa instruktorom možete ih menjati, kao i intezitet obuke (svaki drugi dan, svaki dan…)

▲ vrh strane

Cena obuke Matematika (priprema za upis na fakultet)

Cena grupne nastave: ? Din.

Cena individualne nastave: ? Din.

Iskoristite! Plaćanje je moguće izvršiti u 2 dela: Prvi deo po započetoj obuci i drugi na polovini kursa.
20% Popusta na kurseve Matematike! Do kraja Juna! Pozovite odmah!

▲ vrh strane

Preduslovi

Za pohađanje ove obuke neophodno je poznavanje srednjoškolske matematike.

Možete se prijaviti svakog radnog dana od 09:00 do 21:30 telefonom ili lično u školi. Prijavu za upis možete popuniti i na web strani online prijava.

▲ vrh strane

Plan Obuke / Kursa – Matematika

I dan

OSNOVNI POJMOVI.

 • Jezik matematike, formule i dokazi.
 • Skupovi.
 • Binarne relacije.
 • Refleksivnost, simetričnost i tranzitivnost
 • Funkcije.
 • Realne funkcije.
 • Osnovne i elementarne funkcije.
 • Ispitni zadaci

II dan

ALGEBARSKI IZRAZI I OSNOVNE FORMULE

 • Razlomci i operacije sa njima
 • kvadrat zbira i razlike
 • kub zbira i razlike
 • razlika kvadrata
 • razlika kubova
 • zbir kubova
 • Ispitni i kolokvijumski zadaci

III dan

KVADRATNE JEDNAČINE I NEJEDNAČINE.

 • Članovi kvadratne jednačine
 • Formula za rešavanje kvadratne jednačine
 • Rastavljanje na činioce
 • Vietove formule.
 • Grafik kvadratne funkcije
 • Ekstremne vrednosti kvadratne funkcije, teme.
 • Nejednačine i njihovo rešavanje.
 • Ispitni zadaci

IV dan

IRACIONALNE JEDNAČINE I NEJEDNAČINE.

 • Iracionalne jednačine, pravila za rešavanje.
 • Tipovi iracionalnih jednačina.
 • Iracionalne nejednačine, pravila za rešavanje.
 • Tipovi iracionalnih nejednačina.
 • Ispitni i kolokvijumski zadaci

V dan

EKSPONENCIJALNA FUNKCIJA, JEDNAČINA I NEJEDNAČINA.

 • Eksponencijalna funkcija – osobine
 • Eksponencijalna funkcija – crtanje grafika
 • Eksponencijalna jednačina
 • Eksponencijalna nejednačina.
 • Ispitni i kolokvijumski zadaci

VI dan

LOGARITAMSKA FUNKCIJA, JEDNAČINA I NEJEDNAČINA.

 • Logaritamska funkcija – osobine
 • Logaritamska funkcija – crtanje grafika
 • Logaritamska jednačina
 • Logaritamska nejednačina.
 • Ispitni zadaci

VII, VIII dan

TRIGONOMETRIJSKE FUNKCIJE.

 • Osnovne trigonometrijske funkcije – definicije.
 • Osnovne trigonometrijske jednakosti.
 • Trigonometrijski krug.
 • Adicione formule.
 • Formule dvostrukog ugla.
 • Sinusna teorema.
 • Kosinusna teorema.
 • Ispitni zadaci

IX dan

KOMPLEKSNI BROJEVI

 • Kompleksni prostor
 • Realni i imaginarni deo kompleksnog broja.
 • Racionalizacija.
 • Muavrova formula stepenovanja kompleksnih brojeva.
 • Moduo kompleksnog broja, ugao kompleksnog broja
 • Rešavanje kompleksnih jednačina i nejednačina.
 • Ispitni zadaci

X dan

BINOMNA FORMULA

 • Binomni obrazac.
 • Binomni koeficijenti.
 • Razvoj binomnog obrasca.
 • Ispitni zadaci

XI dan

PROGRESIJE

 • Pojam nizova.
 • Osobine nizova – konvergencija opšteg člana.
 • Aritmetički nizovi.
 • Geometrijski nizovi.
 • Suma aritmetičkih nizova.
 • Suma geometrijskih nizova.
 • Ispitni zadaci

XII dan

KOMBINATORIKA

 • Događaj
 • Kombinacije, varijacije i permutacije bez ponavljanja.
 • Kombinacije, varijacije i permutacije sa ponavljanjem.
 • Ispitni zadaci

XIII dan

PLANIMETRIJA

 • Figure u ravni.
 • Trougao
 • Četvorouglovi, osobine
 • Primena pitagorine teoreme
 • Primena sinusne i kosinusne teoreme
 • Mnogougao.
 • Ispitni zadaci

XIV i XV dan

STEREOMETRIJA

 • Figure u prostoru
 • Prizma i piramida.
 • Površina i zapremina trostrane, četvorostrane i šestostrane prizme.
 • Površina i zapremina trostrane, četvorostrane i šestostrane piramide.
 • Ispitni zadaci

XVI dan

ANALITIČKA GEOMETRIJA

 • Tačka, prava.
 • Duž, rastojanje dve tačke, rastojanje prave i tačke
 • Krug
 • Elipsa
 • Parabola
 • Hiperbola
 • Ispitni zadaci

XVII i XVIII dan

IZVODI I EKSTREMNE VREDNOSTI

 • Izvod parametarski zadate funkcije.
 • Izvod inverzne funkcije.
 • Izvod implicitne funkcije.
 • Geometrijska interpretacija izvoda.
 • Diferencijal funkcije.
 • Izvodi i diferencijali višeg reda.
 • Osnovne teoreme diferencijalnog računa.
 • Fermaova, Rolova, Lagranžova i Košijeva teorema.
 • Tejlorova formula.
 • Lopitalova teorema.
 • Ispitivanje funkcije pomoću izvoda.
 • Asimptote.
 • Prvi izvod, monotonija i ekstremne vrednosti.
 • Drugi izvod, konveksnost i prevojne tačke.
 • Primeri ispitivanja toka funkcije.
 • Ispitni zadaci

XIX i XX dan

INTEGRALI

 • Metoda neposredne integracije.
 • Integracija metodom smene.
 • Metod parcijalne integracije.
 • Integracija racionalnih funkcija.
 • Integracija nekih trigonometrijskih funkcija.
 • Integracija nekih iracionalnih funkcija.
 • Određeni integral.
 • Površina krivolinijskog trapeza.
 • Definicija određenog integrala.
 • Egzistencija i geometrijska interpretacija određenog integrala.
 • Osnovne osobine.
 • Veza između određenog i neodređenog integrala (Njutn-Lajbnicova formula).
 • Metoda zamene kod određenog integrala.
 • Metoda parcijalne integracije kod određenog integrala.
 • Neke primene određenog integrala.
 • Površina ravnih likova.
 • Nesvojstveni integral.
 • Nesvojstveni integral u odnosu na oblast integracije.
 • Nesvojstveni integral u odnosu na funkciju.
 • Košijev integralni kriterijum za konvergenciju redova.
 • Ispitni zadaci

 

▲ vrh strane


Rešavanje suštinskih problema. Bez filosofije.

Bilo da se radi o matematici za fakultete, srednje škole i gimnazije ili o matematici za osnovnu školu oporost, zastarelost i prenatrpanost obrazovnog sistema dovode do česte potreba za dopunskim i vanškolskim časovima. Ne mora biti tako.


Danas na časovima . Sutra samostalno.

Trudimo se da učenicima ne samo objasnimo taj segment koji ih trenutno muči nego da im razvijemo veštine poimanja i učenja koje bi im ubuduće omogućile samostalno rešavanje problema.


▲ vrh strane

ZAKAZANI KURSEVI »

Autodesk Revit Architecture

Od 24.01.2020 u terminu od: 19:30h

AutoCAD 2D

Od 25.08.2019 u terminu od: 17:00h

Adobe Grafički Dizajn Paket

Od 06.02.2020 u terminu od: 09:00h

Adobe Photoshop

Od 22.08.2019 u terminu od: 14:00h

MS Office Paket

Od 21.08.2019 u terminu od: 11:30h

Java (Osnove)

Od 22.08.2019 u terminu od: 16:30h

MS Excel

Od 21.08.2019 u terminu od: 16:30h

Adobe Illustrator

Od 26.08.2019 u terminu od: 16:30h

Programski Jezik C

Od 20.08.2019 u terminu od: 19:00h

Spremni za prijavu?

Pozovite odmah 060 310 50 35 i zakažite obuku!
Ili učinite to putem našeg websajta »


Imate posebne zahteve? Iskoristite mogućnost prilagođavanja javnih kurseva i obuka vašim potrebama.

NOVO!!!

Škola PRIVET Advance® Creative Training Center organizuje časove matematike i fizike za studente i srednjoškolce.